NL | EN | DE
 
   
   
 
Cursussen
   
   
     
   
  Basis (3 X 2 Dagen)  
 

KOSTEN: € 720 

ACCREDITATIEPUNTEN: geen punten meer vanaf 2018.

Aan deze cursus zijn accreditatiepunten toegekend door het KNGF kwaliteitsregister.
Voor het register 'Algemeen practicus' en register 'Manuele therapie'.

Programma en werkvormen basis Diagnostiek Lumbaal W.K. - Bekken en Sig. (dag 1 en 2)

Dag 1.
- Introductie: Geschiedenis / overzicht MTM
- Anatomie - fysiologische bewegingen - deel zw.punt - kwadranten regel - Typologie A. B. C. D.
- Begrippen kader MTM
- Aanvang diagnostiek algemeen, per dimensie en drie dimensionaal vanuit stand.
- Aanvang diagnostiek vanuit verschillende uitgangshoudingen.
- Voortzetting diagnostiek in diverse uitgangshoudingen in zit en ruglig.
- Afsluiting - evaluatie

Dag 2.
- Introductie van de fysiologische fixatie met terugkoppeling naar de fysiologische beweging met zijn functie verschil.
- Voortzetting diagnostiek in zit - buikig - ruglig.
- Palpatiepunten en musculaire asymmetrie.
- De relatie van met de bijbehorende weefselstructuren
- Anatomie bekken, SIG en heupgewricht theorie - geschiedenis van de bestaande opvattingen SIG.
- Functie SIG en SIG volgens MTM.
- Functionele relatie SIG - lumbaal en onderste extremiteit. Looppatroon - voorbeeld aan de hand van een casuïstiek.
- Afsluiting - evaluatie - afspraken voor de volgende twee dagen. Formuleren van de subdoelen.

Programma en werkvormen basis W.K. thoracaal. (dag 3 en 4)

Dag 3
- Introductie en evaluatie van dag 1 en 2 en toets
- Anatomie van de thorax en bijbehorende structuren. Anatomie vorm en functies
- Thoracale relatie ribben en ademhaling
- Snel diagnostiek.Voortzetting snel diagnostiek
- Uitvoering sneldiagnostiek - voorbeeld functie.
- Functioneel bewegingsonderzoek en praktische uitvoering.
- Cervico-thoracaal - manubrium sterni en corpus sterni.
- Afsluiting - evaluatie - afspraken.

Dag 4.
- Neurofysiologie van het autonome zenuwstelsel met betrekking tot de thoracale w.k.
- Vegetatieve anamnese
- Relatie vegetatieve anamnese en W.K. Relatie extremiteiten (Belastingbelastbaarheid model)
- Bewegings onderzoek per één dimensie en drie dimensionaal Thoracale.
- Palpatie en drukgevoelige relatie met de V.K.H. typologie thoracale.
- Voorkeur kenmerken - Inpassing en relatie thoracaal met lumbaal - onderste extremiteit en bovenste extremiteit.
- Afsluiting - evaluatie - afspraken voor de volgende

Programma en werkvormen basis Diagnostiek Cervicale Wervelkolom. (dag 5 en 6)

Dag 5.
- Introductie en evaluatie van dag 1 t / m 4 en toets dag 3 en 4. Anatomie en (neuro)fysiologie
- Anatomie vorm en functie van de verschillende niveaus.
- Relatie schedel C.0-C.1-C.2 volgens MTM Klassieke diagnostiek en volgens de MTM.
- Snel diagnostiek - oog dominantie en phorie bepaling.
- Typologie bepaling en relatie palpatie c.q. drukgevoeligheid van de structuren.
- Praktijk voorbeelden voorkeurshouding cervicaal.
- Röntgen film, echo en foto.

Dag 6.
- Bewegingsonderzoek per niveau. C.0 - C.1 - C.2 etc. volgens de MTM Voortzetting van het bewegingsonderzoek cervicaal.
- Bewegingsonderzoek drie dimensionaal cervicaal.
- Drie dimensionaal midden cervicaal onderzoek / diagnostiek.
- Relatie met de palpatie en weefsel structuren.
- Kinesiologische relatie van cervicaal en cervico-thoracaal.
- Relatie Thoracale en cervicaal visa - versa. Voorkeurshouding met TMJ en B. en O. extremiteit.
- Casuïstiek, afsluiting, praktische evaluatie en afspraak. Toets.