NL | EN | DE
 
   
   
 
Cursussen
   
   
     
   
  Refreshing (1 X 2 Dagen)  
 

KOSTEN: € 310 

ACCREDITATIEPUNTEN: geen punten meer vanaf 2018. 

Aan deze cursus zijn accreditatiepunten toegekend door het KNGF kwaliteitsregister.
Voor het register 'Algemeen practicus' en register 'Manuele therapie'.

Programma en werkvormen: Herhaling-Refreshing-Terugkom activiteiten. (dag 1 en 2)

Dag 1.
- Vragen en evaluatie - indeling van de vragen over de twee dagen aan de hand van ingezonden vragen en voorkeurs onderwerpen.
- Vernieuwingen van de MTM met theoretische en praktische uitleg.
- Praktijk onderwerp van de lijst.
- Praktijk onderwerp van de lijst.
- Afsluiting - evaluatie - afspraken.

Dag 2.
- Praktijk en casuïstiek.
- Praktijk met patiënt en uitleg functie opnames.
- Praktijk in kinesiologische ketens
- Drie dimensionaal oefentherapie vertaald naar de klassieke fysiotherapie en praktijk situatie.
- Evaluatie en afsluiting.