NL | EN | DE
 
   
   
 
Cursussen
   
   
     
   
  Vervolg I (3 X 2 Dagen)  
 

KOSTEN: € 720

ACCREDITATIEPUNTEN: geen punten meer vanaf 2018.

Aan deze cursus zijn accreditatiepunten toegekend door het KNGF kwaliteitsregister.
Voor het register 'Algemeen practicus' en register 'Manuele therapie'.

Programma en werkvormen: lumbaal w.k. en sig. praktijk. (dag 1 en 2)

Dag 1.
- Herhaling diagnose lumbaal en SIG en vragen beantwoorden.
- Voortzetting praktijk en praktische toepassing in de diverse uitgangshoudingen.
- Op de diverse niveaus lumbaal per dimensie.
- Praktijk uitvoering één dimensionaal in zijlig (déflexie) en effect verklaring.
- Praktijk uitvoering één dimensionaal in zijlig (flexie) en effect verklaring.
- Afsluiting - evaluatie - afspraken.

Dag 2.
- Terugkoppeling van dag 7 en hoe verder.
- Handgrepen in zijlig voor de rotatie.
- Handgrepen in zijlig voor de lateraal flexie.
- Handgrepen in zijlig drie dimensionaal voor lumbaal naar déflexie.
- Daarna in combinatie met het SIG. handgrepen in zijlig drie dimensionaal naar flexie.
- Daarna in combinatie met het SIG. praktijk drie dimensionaal in buiklig.
- Praktijk drie dimensionaal in ruglig.
- 3D gekoppeld aan het looppatroon.
- Afsluiting, evaluatie en afspraken voor de volgende 2 dagen.

Programma en werkvormen: thoracale w.k., ribben en sternum praktijk. (dag 3 en 4)

Dag 3.
- Vragen en evaluatie - terugkoppeling lumbaal diagnostiek en thoracaal.
- Behandelings voorwaarden voor Thoracale.
- Therapie per niveau in zijlig naar flexie en déflexie.
- Praktijk uitvoering drie dimensionaal in zit en effect verklaring.
- Convexe zijde staande therapeut.
- Praktijk uitvoering drie dimensionaal in zit en effect verklaring.
- Concave zijde staande therapeut.
- Afsluiting - evaluatie - afspraken.

Dag 4.
- Praktische toepassing thoracaal per niveau en relatie.
- Praktijk uitvoering drie dimensionaal in zit en effect verklaring. Achter patiënt staande via ribben.
- Praktijk uitvoering drie dimensionaal in zit en effect verklaring. Voor de patiënt staande.
- Drie dimensionaal in zit in relatie met onderste- en bovenste extremiteit. Dan in stand.
- Relatie bovenste extremiteit met sternum en clavicula.
- Casuïstiek, evaluatie en afsluiting.

Programma en werkvormen: cervicale w.k. praktijk. (dag 5 en 6)

Dag 5.
- Vragen en evaluatie - terugkoppeling cervicaal diagnostiek en thoracaal
- Praktijk handgrepen mobilisering drie dimensionaal. Beginnend bij C.0 - C.1 Eerst type B en D aan de dominante zijde
- Praktijk handgrepen mobilisering drie dimensionaal. Beginnend bij C.0 - C.1 Eerst type B en D aan de dominante zijde.
- Praktijk handgrepen drie dimensionaal C.0 - C.1 naar de A en de C

Dag 6.
- Praktijk mobilisering C.0 en C.1 op C.2 eindstand rotatie. Daarna met flexie en dèflexie stimulering.
- Mobilisering cervicaal midden naar B en D en cervico-thoracale.
- Mobilisering cervicaal midden naar A en C en cervico-thoracale.
- Mobilisering kop en cervicaal in relatie bovenste extremiteit en totale kinesiologie relatie.
- Casuïstiek met VKH en afsluiting.