NL | EN | DE
 
   
   
 
Cursussen
   
   
     
   
  Vervolg II (2 X 2 Dagen)  
 

KOSTEN: € 520 

ACCREDITATIEPUNTEN: geen punten meer vanaf 2018.

Aan deze cursus zijn accreditatiepunten toegekend door het KNGF kwaliteitsregister.
Voor het register 'Algemeen practicus' en register 'Manuele therapie'.

Programma en werkvormen: extremiteiten in relatie met de W.K. diagnostiek en therapie. (dag 1 en 2)

Dag 1. Onderste extremiteit (O.E.)
- Introductie en terugkoppeling basis cursus en vervolg I.
- Anatomie relevant aan het te bespreken gewricht.
- Onderzoek volgens de MTM uitleg en verklaring O.E.
- Diagnostiek heup, pathologie en therapie volgens de MTM.
- Vervolg van therapie heup en relatie w.k.
- Diagnostiek knie, pathologie en therapie volgens de MTM

Dag 2. Onderste extremiteit
- Diagnostiek voet, pathologie en therapie volgens de MTM
- Vervolg therapie MTM en relatie w.k.heup en knie / voet.
- Vervolg therapie MTM en relatie w.k. en heup / knie / voet en lumbaal.
- Relatie onbelast, belast en looppatroon.
- Praktijk drie dimensionaal in totaal beeld.
- 3D gekoppeld aan het looppatroon.
- Afsluiting, evaluatie en afspraken voor de volgende 2 dagen.

Programma en werkvormen: extremiteiten in relatie met de W.K. diagnostiek en therapie. (dag 3 en 4)

Dag 3. Bovenste extremiteit
- Introductie en terugkoppeling basis cursus en vervolg I.
- Anatomie relevant aan het te bespreken gewricht.
- Onderzoek volgens de MTM uitleg en verklaring B.E.
- Diagnostiek schouder, pathologie en therapie volgens de MTM.
- Vervolg van therapie schouder en relatie w.k.
- Diagnostiek elleboog, pathologie en therapie volgens de MTM.

Dag 4. Bovenste extremiteit
- Diagnostiek hand, pathologie en therapie volgens de MTM.
- Vervolg therapie MTM en relatie w.k. en schouder / elleboog en hand.
- Vervolg therapie MTM en relatie w.k. cervicaal / cervico-thoracaal en schouder / elleboog en hand.
- Relatie open- en gesloten keten.
- Praktijk drie dimensionaal in totaal beeld.
- 3D gekoppeld aan het totaal functioneren.
- Afsluiting, evaluatie en afspraken.