NL | EN | DE
 
   
   
 
Marsman
   
   
     
   
  Geschiedenis  
 

In de jaren 1969 - 1971 volgden Ben Gelevert en Herman Leferink met anderen in Amsterdam de cursus manuele therapie, die gegeven werd door de heer G. van der Bijl (Sr).

Bij Van der Bijl werd toen met het "mobile principe"gewerkt. Er werd trouw door de heren Gelevert en Leferink eenmaal per week geoefend en praktisch getraind in de techniek van manipulaties en mobilisaties.
Van de oorspronkelijke groep bleven Leferink en Gelevert over, bij wie zich later Jaap Marsman † aansloot. Marsman had met harde manipulaties gewerkt maar was al tot de ontdekking gekomen dat men zachte manipulaties c.q. mobilisaties hetzelfde of nog beter resultaat kon bereiken. Marsman kwam met het initiatief en idee om op een andere manier diagnose te stellen en te behandelen.
Het drietal begon met het kritisch kijken naar de bewegingen van de patiënt en kwam zo tot andere inzichten. De drie raakten steeds meer geboeid door hun nieuwe methode van diagnose stellen en behandelen en streefden naar een integratie met de fysiotherapie in zijn algemeenheid.
Door hun methode steeds intensief te testen en hun behandeling van patiënten te evalueren kwamen de drie tot een systeem, dat de naam kreeg Manuele Therapie Marsman (MTM), genoemd naar de oudste van het drietal.

Zo ontstond er een cursus, die aanvankelijk gegeven werd in Twente en Eindhoven, waar de opleiding manuele geneeskunde gevestigd was (later SOMT genaamd). In 1982 werd de opleiding in de Manuele Therapie Marsman in zijn geheel gegeven in De Lutte in Twente.
Het secretariaat van de MTM is gevestigd te Denekamp.

De drie hebben hun systeem steeds verder uitgewerkt. Naast de cursussen over de wervelkolom en het integreren van cervicaal met thoracaal en lumbaal, hebben zij een cursus extremiteiten ontwikkeld. Er is namelijk een nauwe relatie tussen één en ander: het één kan niet functioneren zonder het ander.
Voorts is er een cursus schedelbeenderen in relatie met de wervelkolom en zijn er opfriscursussen.

Om de Manuele Therapie Marsman goed te kunnen uitoefenen, is een eerste vereiste dat men een zo goed mogelijk inzicht krijgt in het ongestoord functioneren van de wervelkolom, zowel van de actieve als de passieve bewegingen. Voorts moet men zich bekwamen in het herkennen en diagnosticeren van de optimale voorkeursbeweging. De beperkte bewegingen kan men vaststellen als men de voorkeursbeweging heeft gevonden. Aan de hand hiervan komt men tot een type bepaling.
Het succes van de behandeling is mede afhankelijk van het ruimtelijk en driedimensionaal inzicht van de therapeut en van zijn kennis van de passieve bewegingen. Door vaardigheid en goed manueel contact kan men door een driedimensionale mobilisatietechniek de verloren gegane bewegingen weer terugwinnen en zo kan de dynamiek van de wervelkolom worden geoptimaliseerd en mogelijk behouden blijven.

Manuele Therapie Marsman is de voortzetting van de maatschap waarvan Jaap Marsman in zijn actieve periode deel uit maakte tot 1984. De overgebleven huidige docenten Ben Gelevert en Herman Leferink ontwikkelden en dragen nog steeds het systeem MTM uit dat samen met Jaap Marsman is
ontwikkeld.

Cursussen gegeven onder de benaming "gebaseerd op ideeën van Jaap Marsman †" of "Stichting Marsman" vallen niet onder auspiciën van bovengenoemde grondleggers van dit systeem en dragen daarvoor geen verantwoordelijkheid.